BIP

>>>

KORESPONDENCYJNY OBIEG DOKUMENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA KSIĘGOWO-PŁACOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA KADROWA PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA SPORZĄDZANIA UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

REJESTR PROTOKOŁÓW USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU PRZY PRACY PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

REJESTR KART WYPADKU W DRODZE DO PRACY LUB Z PRACY PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

FAKTURY PRZYCHODZĄCE, WYCHODZĄCE I DOWODY WPŁAT REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA UCZNIÓW POBIERAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

DOKUMENTACJA UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

EWIDENCJA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ KORZYSTAJĄCYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

>>>

DOKUMENTACJA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ LUB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH

>>>

EWIDENCJA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ŚWIETLICOWEJ

>>>

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

>>>

REJESTR PROTOKOŁÓW USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

REJESTR UMÓW NAJMU Z OSOBAMI FIZYCZNYMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJ

>>>

NIEBIESKA KARTA

>>>

MONITORING SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W BIELSKU-BIAŁEJstronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy